ŽIRAFA CVETA IN NJENA ZGODBA

BESEDNA IN PLESNO GIBALNA PRIPOVED

Kratka predstavitev projekta

Projekt ŽIRAFA CVETA IN NJENA ZGODBA je program, ki skozi pripovedovanje in plesom, otrokom prikažemo njihov svet. S tem jim želimo spodbuditi domišljijo in jim pravljico prikazati na drugačen način. Pripovedovanje in plesno gibalna ustvarjalnost se med seboj prepleta in otrokom med seboj povežeta čuta slišal in videl. Skozi zgodbo pa bomo tudi ozaveščali otroke o vrednotah, ki jih vedno bolj izgubljamo v današnjem vsakdanjem življenskem tempu. Gre za igriv in pisan način grajenja pozitivnega odnosa do okolja, ki je bistven del vzgoje vsakega posameznika.

Žirafa Cveta – Tina Perko
Prijazna žirafa se bo s svojimi veliki očmi gotovo prikupila različnim bralcem. Nagajive opice ubogo Cveto najprej okrasijo z rožnatimi kaktusovimi cvetovi, potem pa jo zvabijo še na drevo, na katerem žalostno obvisi, dokler ne pade noč. Šele ob jutranjem svitu opazi svoje elegantne tovarišice in si spet zaželi biti povsem navadna žirafa.

Namen projekta
Namen je predstavitev knjižnega bogastva predšolskim in šolskim otrokom, med drugim pa tudi staršem. S pomočjo otrokom zanimivimi aktivnostmi (vizualna in zvočna podoba, kar je otrokom lažje dojemljivo) se otrokom približa svet knjig, pravljičnih junakov, spodbujanje domišljije.

Izvedba programa
Prisotni bosta pripovedovalka in plesalka. Skupaj bosta izvedli program z naslovom ŽIRAFA CVETA IN NJENA ZGODBA, kjer bodo otroci poslušali pravljico, po pravljici pa bo zgodba predstavljena na plesno – gibalni način. Otroci bodo lahko sodelovali pri plesno – gibalnem delu.

Program traja 45 minut.

Nastopata:
Barbara Zonta – pripovedovalka pravljic za otroke in zgodb za odrasle. Veliko pripoveduje in nastopa v različnih predstavah za otroke. Uspešno je opravila prvo stopnjo šole pripovedovanja v sklopu Pripovedovalskega Varieteja. Sedaj nadaljujej z drugo stopnjo.

Špela Rozman – direktorica Plesne šole Miki v Radomlajh, plesalka in plesna vaditeljica za otroke v vrtcih in šolah.